پایگاه اطلاعاتی هیئت " تاظهور"

پیوندها

مراسم ماهیانه «روضه حضرت قاسم(ع)» - جمعه 1392/9/15

مراسم ماهیانه «روضه حضرت قاسم(ع)» - جمعه 1392/9/15

سخنران: مجتبی حسین پور

مداح: مرتضی کاظمی

برای دریافت فایل های صوتی، تصویری و عکس های جلسه به روی اینجا کلیک نمائید.

مجلس فدائیان حرم «شام شهادت امیرالمومنین(ع)» 1392/5/8

مجلس فدائیان حرم «شام شهادت امیرالمومنین(ع)» 1392/5/8

سخنران: آقای میلادگودرزی

مداح: برادر مرتضی کاظمی

برای دریافت فایل های صوتی، تصویری و عکس های جلسه به روی اینجا کلیک نمائید.

جلسه مولودی «ولادت حضرت زهرا (س)» _ جمعه 1392/2/13

مراسم ولادت حضرت زهرا(س) - جمعه 1392/2/13
سخنران: آقای مجتبی حسین پور
مداح: برادر مرتضی کاظمی
برای دریافت فایل های صوتی، تصویری و عکس های جلسه به روی اینجا کلیک نمائید.

جلسه ویژه هیئت «فاطمیه - (روضه حضرت زهرا(س)» چهارشنبه 1392/1/21

مراسم ویژه هیئت «فاطمیه - شهادت حضرت زهرا(س)» چهارشنبه 1392/1/21
سخنران: آقای میلادگودرزی
مداح: برادر مرتضی کاظمی
برای دریافت فایل های صوتی، تصویری و عکس های جلسه به روی اینجا کلیک نمائید.

جلسه روضه ماهیانه _ جمعه 1392/1/16

جلسه روضه ماهیانه _ جمعه 1392/1/16
سخنران: آقای مجتبی حسین پور
مداح: برادر مرتضی کاظمی

برای دریافت فایل های صوتی، تصویری و عکس های جلسه به روی اینجا کلیک نمائید.

اولین جلسه هیئت " تاظهور"... _ جمعه 1391/12/18

اولین جلسه هیئت " تاظهور"... _ جمعه 1391/12/18
سخنران: آقای میلادگودرزی
مداح: برادر مرتضی کاظمی
برای دریافت فایل های صوتی، تصویری و عکس های جلسه به روی اینجا کلیک نمائید.